Hakemisto

Jormuan kylä

Vuoden 2006 kainuulainen kylä.

Jormuan kylä kuuluu Kajaanin kaupunkiin ja sijaitsee kaupungista noin 17 km koilliseen.

Kylän leveys on itä- länsisuunnassa reilut 17 kilometriä ja pohjois- eteläsuunnassa noin 13 kilometriä.

Maastollisesti kylä on hajanainen. Vesistöt halkaisevat kylän pohjois- ja eteläpuoleisiin osiin ja rautatie sekä viitostie lännen- ja idänpuoleisiin osiin.


Päivitetty 12.4.2019

Kirjepostin osoite:

Jormuan kylä- ja asukasyhdistys ry.
Saviniementie 38
87970 JORMUA

Sähköposti
Jormuan kylän sähköpostiosoite

 Hakemisto