Vesiosuuskunnan hakemisto

Asiaa vesiosuuskunnan vedestä

Vesi ostetaan Kajaanin Vedeltä ja se on hyvänlaatuista pohjavettä joka täyttää hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Terveystarkastaja ja Kajaanin vesi ovat neuvotelleet tarvittavista veden laadun valvonnan toimenpiteistä. Terveystarkastajan ohjeiden mukaan Jormuan vesiosuuskunnan alueelta tulee ottaa yksi näyte vuodessa.

Jormuan vesiosuuskunta on tehnyt sopimuksen Kajaanin Veden kanssa näytteen ottamisesta Kajaanin veden toimesta. Näyte otetaan maaliskuun aikana ja näytteenottopaikka sovitaan yhdessä. Näytteen ottamisen ja laboratoriotutkimukset maksaa osuuskunta.

Jos haluatte lisää tietoa valvonnasta tai muista veteen liittyvistä asioista tai jos teille tuleva vesi ei ole mielestänne kunnollista, soittakaa numeroon 040 549 4192.

Päivitetty 23.4.2021
Näyte otettu 13.4.2021 Losotörmäntien varrelta.
Määritys Yksikkö Tulos STM 1352
Lämpötila oC 4.0
Haju Ei todettu
Maku Ei todettu
Escherichia coli pmy/100 ml 0 < 1 (V)
Koliformiset bakteerit pmy/100 ml 0 < 1 (T)
Enterokokit pmy/100 ml 0 < 1 (V)
Heterotrof. pesäkeluku (22oC) pmy/ml 0
pH 7,3 « 9,5, » 6,5 (T)
Sähkönjohtavuus (25oC) µS/cm 71 < 2500 (T)
Sameus FNU < 0,1
Väriluku mg/l Pt < 5
Hapettuvuus (COD-Mn, O2) mg/l < 0,5 « 5 (T)
Permanganaattiluku mg/l KMn O4 < 2 « 20 (T)
Rauta µg/l 1 « 200 (T)
Mangaani µg/l < 0,5 « 50 (T)
Kadmium µg/l < 0,01 « 5 (V)
Kromi µg/l 1,8 « 50 (V)
Kupari mg/l 0,0082 « 2 (V)
Lyijy µg/l 0,18 « 10 (V)
Nikkeli µg/l 0,10 « 20 (V)

LAUSUNTO

Verkostovesitutkimus, jatkuva valvonta, Jormuan vesiosuuskunta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista astunut voimaan 17.11.2015.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden sameus- ja väriarvon sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesäkeluvulle ei ole asetettu enimmäisarvoa. mutta siinä ei saa esiintyä epätavallisia muutoksia. Verkostovesissä pesäkeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.

Veden laatu
Verkostovesinäyte täytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia.

 Vesiosuuskunnan hakemisto